Sejarah Penyebaran Islam di Kepulauan Melayu

Islam berkembang akibat pendakwahan para Sufi yang menjelajah ke pelusuk nagara-negara bukan Islam. Telah banyak teori dipersembahkan oleh para sejarawan mengenai kemasukan Islam di rantau ini, sama ada dari India, Cina mahupun Arab. Begitu juga cara kemasukannya yang dikaitkan dengan perdagangan, perkahwinan, pendakwahan, melalui peranan pembesar-pembesar dan juga peperangan.

Sejarah Perkembangan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah (TQN) di Indonesia

Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah (TQN) adalah sebuah tarekat yang merupakan hasil unifikasi dua tarekat besar, yaitu Tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Penggabungan kedua tersebut kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah tarekat yang mandiri dan berbeda dengan tarekat induknya. Perbedaan itu