Sejarah Penyebaran Islam di Kepulauan Melayu

Islam berkembang akibat pendakwahan para Sufi yang menjelajah ke pelusuk nagara-negara bukan Islam. Telah banyak teori dipersembahkan oleh para sejarawan mengenai kemasukan Islam di rantau ini, sama ada dari India, Cina mahupun Arab. Begitu juga cara kemasukannya yang dikaitkan dengan perdagangan, perkahwinan, pendakwahan, melalui peranan pembesar-pembesar dan juga peperangan.

Tentang Siapa Bani Jawi Itu?

Sebenarnya Bani Jawi mencangkup orang Jawa, Sunda dan Melayu. Sanking rahasianya Bani Jawi, tak banyak yang mengetahui tentang mereka. Padahal andalah mereka. Bangsa ini berasal dari Asia Timur. Di Asia Timur lah peradaban manusia pada awalnya. Bangsa yang membangun kota-kota purba dan peperangan-peperangan agung sejak banjir besar. Merekalah yang memegang rahasia-rahasia akhir zaman

Strategi Politik Kebudayaan dalam Menciptakan Melayu Palembang Emas 2018

Strategi Politik Kebudayaan dalam Menciptakan Melayu Palembang Emas 2018

Makalah ini dibacakan oleh Pemerintah Kota Palembang pada acara Seminar Internasional dengan tema “Budaya Melayu sebagai Akar Tradisi Nusantara” yang diselenggarakan oleh Yayasan Alam Melayu Sriwijaya (Malaya) Palembang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tanggal 8 Juni 2015 di Kuto Besak Theater Restaurant (KBTR) Palembang. Makalah ini telah disesuaikan tanpa mengurangi substansi isinya